ARQGEA és una empresa de serveis tècnics d'arquitectura dedicada al desenvolupament de projectes de rehabilitació i obra nova amb criteris de construcció sostenible i alta eficiència energètica.

ARQGEA funciona en estructura de xarxa on s’hi han avingut a col.laborar professionals de les diferents disciplines reconegudes dins dels sectors de l’arquitectura i la construcció (arquitectes, enginyers, arquitectes tècnics, topògrafs, constructors, artesans, ...)

La connexió i encreuament dels estudis, habilitats, experiència, ... a més d’una comunicació de tipus horitzontal, fa de la xarxa ARQGEA una unió dinàmica i preparada per desenvolupar totes les tasques professionals sense distincions per la magnitud o dificultat dels encàrrecs